La llei


La Llengua de Signes Catalana (LSC) és utilitzada per més de 32.000 persones. És patrimoni lingüístic de Catalunya i, per tant, no s’entén com pot ser també la llengua més discriminada de la nostra història, com assenyala el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) de la Universitat de Barcelona.
En l’actualitat, es pot veure clarament com és vulnerada en el sector públic o en l’àmbit educatiu, entre d’altres.

Aquí podeu veure la Llei de la llengua de signes catalana. Fixeuvos en el capitol II, articles 4 i 5.