Qui som?En aquesta plataforma hi ha representats diferents col·lectius de la comunitat sorda i diferents particulars afins a una mobilització de defensa de la llengua de signes catalana (LSC) en l’àmbit educatiu i també en altres àmbits. Ara ens centrem urgentement en l’educació bilingüe. L’objectiu que es persegueix és garantir una educació bilingüe en modalitat oral i de llengua de signes, on els professionals que intervenen en tot el procés educatiu i els serveis d’atenció als nens sords coneguin, respectin i compleixin la legislació actual. Per tant, tots els nens com els joves tenen dret de rebre educació en condicions totalment accessibles.


Algunes entitats que formen part donant el seu recolzament són: 


- FESOCA (Federació de les Persones Sordes de Catalunya) i les seves associacions afiliades. 

- APANSCE (Associació de Pares i Mares de Nens Sords de Catalunya). 

- ACILS (Associació d’Intèrprets de Llengua de Signes de Catalunya). 

- FAPAC (Federació d‘AMPA de Catalunya). 

- AMPA de l’Escola Municipal Tres Pins.

- GELA (Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades).


- APSO Serveis d'Interpretació S.L. 

- Fundación Grupo Hada